Thursday, December 11, 2014

Về Nơi Người Bỏ Quên Đời - Thuyên Huy


Về Nơi Người Bỏ Quên Đời

 Để tặng bạn đám bạn trong những ngày dong ruỗi đường Sài Gòn-Tây Ninh

 Khuất Trãng Bàng

 Chuông giáo đường quên đ

 Nht vi chút tình xưa

 Gi theo chiu lá đ

 Cánh hoa go cui mùa

 
Đón xe Gò Du H

 
Cu bên kia quên nng

 Bên này chuyến xe đêm

 Đưa ai v ng vng

 Sương ướt si tóc mm

 
Ngang Trà Võ

 
Cao su mùa thay lá

 Vàng mt na tri Thu

 Quen nhau t cui H

 Nhưng không bo nhau ch

 
Ch Cm Giang

 Đèn nhà ai le lói

 Mưa mù sông ni sông

 Đò không còn khách đi

 Gi theo mt ni lòng

 
Xa Bến Kéo

 
Ch thưa người t đ

 Đi làm k tha phương

 Bụi vn màu si đ

 Tìm ai cui đường


Đ
ường Long Hoa

 
Cht làm người khách l

 Xin mt chút mun tình

 Đường cũng v bn ng

 Nhưng sao c bun tênh

 
Đến ri đi Tây Ninh

 
Quán xưa mưa đến vi

 Ph bun tin ai đi

 Nhìn nhau thm không nói

 Mong ri người s v

 Thuyên Huy

 

 

No comments: