Tuesday, December 9, 2014

Phú Quốc Thân Thương - Hồ Nguyễn, Khôi Nguyên


 Phú Quốc Thân Thương

 

 

Quốc đảo vươn nhô gia biển trời,
Tàu bè lưới cá bủa muôn nơi.
Bãi Sau cát trắng mơn man dáng,
Bến Trước lều tranh nóc điểm khơi.
Dinh Cậu đưa thân xô sóng biển,
Bến ghe hẹn điểm cá tôm mời.
Nam Kỳ cuối nẽo miền thân thiết,
Phú Quốc yêu thương chẳng đổi dời.
                                          
 Hồ Nguyễn
 
HỌA
 
Đảo Phú Quốc
 
 
Hà Tiên gió núi giỡn mây trời,
Hai  rưỡi giờ đi sẽ đến nơi.
Phú Quốc còn tên "Hòn Đảo Ngọc",
Dương Đông thị trấn"Khách Ngàn Khơi"
Tiếp Viên du lịch ân cần đón,
Đại Diện ngành ngư hớn hở mời.
Sóng dậy biển đông, không khiếp sợ,
Tình yêu đất nước đố ai dời!
                                           
Khôi Nguyên
 
* Kính mời quý vị và các bạn họa cho vui! (HX)

No comments: