Tuesday, December 23, 2014

Thơ Chữ T, Xướng Họa- Hồ Nguyễn, Khôi Nguyên & Mai X Thanh


 
 
Kính tiếp bài Xướng toàn chữ tê (T)
Kính mi ha cho vui
HX
 
 
 
 

 
                                             
TU TRÌ  

 

Trì trí Thánh Thần thử thách thôi,

Thiện tâm thành tín thuận thiên thời.

Thăng trầm tận tụy tâm tu tĩnh,

Tiến triển thì thân thức thảnh thơi.

Ttốn theo tình thương thảy thuận,

Trung thành tự tại tất theo trời.

Tu tâm tỉnh trí tri thần thức,

Tất thấy tịnh thiền tạo thiện thôi.


 Hồ Nguyễn (Dec 22,2014)


 Bài Họa

                 

THÚ THƠ


Thông thả thấy Thi, thích, thế thôi
Thắng thua thử thách thối theo thời.
Thiệt thòi Thần Thánh thăng thêm Thọ,
Thiên Thượng thương thầm, thấy thảnh thơi.
Trằn trọc, trớ trêu, trăng trắng trẻo,
Tráo trân, trục trặc, trước trông Trời.
Thơ thường thấy thích, thua thơ thách,
Thông thái thượng thừa, thúc thủ thôi...!
                 


Khôi Nguyên

 
Bài Họa của Mai X Thanh

             

 TU TÂM

 

Thủ túc thâm tình thấy thế thôi,

Tu tâm thành thật thuận thiên thời.

Tùy theo tư tưởng tâm tư tọai,

Thuận thảo tim ta tất thảnh thơi.

Thất thế thua thì thôi thúc thủ,

Thắng thành thơ thới thịnh theo Trời.

Thăng trầm tiến triển tùy tâm thức,

Tận thế tu tâm tạo thiện thôi.

 
Bài Họa của Mai X Thanh

 
THỦ TÚC

 
Tinh thần thân thiện thật tình thôi,

Thấu triệt thanh tao thuận thế thời.

Tập tục tòan tài thi thủ thắng,

Thói thường thông tuệ thật thơ thơi.

Tâm thành tất thắng, tôn ti tọa,

Thiện tánh tu tâm trước thuận trời.

Thực tế trung tâm theo trí thức,

Thâm tình thủ túc, thế thì thôi.

 
Mai X Thanh

23/ 12/ 2014

 

 

 

 

No comments: