Monday, December 1, 2014

Lưng Chừng Mùa Thu cũ - Thuyên Huy & Cảm Tác - Mai Xuân Thanh


Lưng Chừng Mùa Thu Cũ
 

 

Rồi thì đường cũng bụi hồng

Em theo chồng xếp hoa lòng từ đây

Trời mùa Thu lá Thu bay

Trăm năm đâu phút vui vầy vỡ tan

Sầu trưa trọn lá đã vàng

Mất nhau một kiếp buồn hoang sơ buồn

Hồn ai bỗng miệt mùa sương...

 

 Thuyên Huy


Cảm Tác - Mai Xuân Thanh

 

 Lục bát ca ngâm kẻ thất tình

Sầu dâng trọn ý chuyện riêng mình.

Thu vàng chớm lạnh chia đôi ngã,

Sương trắng mù khơi biển lặng thinh.

Bậu đã theo chồng, duyên nợ dứt,

Anh buồn một kiếp nhớ đinh ninh.

Hoang sơ số phận còn thương tưởng,

Lạnh lẽo mùa Thu tới... mới tinh!

 
Mai Xuân Thanh

Mai Xuân Thanh  xin kính cảm tác Thơ :
Lưng Chừng Mùa Thu Cũ -Thuyên Huy
Ngày 08 tháng 09 năm 2014

 

 

No comments: