Tuesday, December 23, 2014

Sẽ Về Đêm Giáng Sinh - Vũ Thụy & Mơ Ước Mùa Đông - vhp.Hải Vân


Sẽ Về Đêm Giáng Sinh

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giáng Sinh này anh sẽ về

Tường trình với Chúa cơn mê muộn màng

Thiên Thần đếm bước chân hoang

Cuối đường gõ cửa thiên đàng hỏi thăm

Linh hồn nào đã âm thầm

Mang theo áo cưới lặng câm qua cầu

Vuột tay rơi mất tình đầu

Cuối đời tiếc nhớ từng câu ân tình

Còn nghe tiếng hát ngày xanh

Vọng về từ xóm đêm trăng giữa hè:
"Thiên Đàng, Địa Ngục hai quê
Ai khôn thì về, ai dại thì sa
Đêm nằm thương Chúa nhớ Cha
Đọc kinh cầu nguyện kẻo sa linh hồn..."

Biết em còn nhớ hay không

Trò chơi ngày cũ mình mong chung đoàn

Dù cho địa ngục, thiên đàng

Nếu em khác toán bẽ bàng cho anh

Nơi nào anh cũng không đành

Để em ở đó một mình đam mê...

Giáng Sinh này anh sẽ về

Cùng em thưa Chúa đam mê cuối đời.

 

nvs.Vũ Thụy

(TX. 06-11-2012)

 

 

Mơ Ước Mùa Đông

 

(Cảm tác từ bài Sẽ Về Đêm Giáng Sinh của nvs.Vũ Thụy)

 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Buồn nghe tiếng hát ngày xanh

Vọng vang kỷ niệm, mong manh tơ trùng.

"Thiên Đàng, Địa Ngục"* chơi cùng

Em - anh, khác toán nên chung bẽ bàng.

Giờ đây ngâm khúc ly tan

Não lòng ngày cũ, thở than Đông - Đoài.

Duyên sao không được hòa hài

Tơ sao dai dẳng cả đời còn vương!

Vuột tay tơ đứt nửa chừng

Vói tay níu lại, tơ chùng dở dang!

Em về dõi bước chân hoang

Anh đi mang nặng tình tan lệ nhòa.

Bao năm biền biệt phương xa,

Người đây kẻ đấy mưa sa nát lòng.

Mơ ngày lễ lớn Mùa Đông

Quỳ xin với Chúa: tơ chùng lại căng.

 

vhp.Hải Vân

(CA, Nov. 12 -2012) 

 

 

 

 

 

No comments: