Monday, December 1, 2014

Thu Cảm, Ngày Về - Nguyễn Cang, Hồ Nguyễn, Khôi Nguyên


 

Thu cảm


 
 
 
Lá đổi màu, xanh vàng tím đỏ
Trời sang thu người bỏ đi đâu
Đường xưa bước nhỏ qua cầu
Ngập ngừng như đợi chuyến tàu hoàng hôn
Chiều bến sông ráng hồng xuống thấp
Con thuyền chài vội tấp vô bờ
Cầu Quan lạc bước bơ vơ
Thuyền xa bến cũ còn chờ đợi ai


 

Nguyễn Cang

 

 HỌA:

 

Họa bài "Thu cảm" của Đào anh Dũng


Trời thu đã chuyển sang màu đỏ
Ánh vàng hè vội vắng bỏ nơi đâu
Bốn mùa thay đổi cơ cầu
Tình yêu hai đứa như tàu hoàng hôn
Thời gian đã chập chồn hạ thấp
Thu về rồi lá tấp đôi bờ
Giữa trời lòng thấy bơ vơ
Ai buồn ai đợi ai chờ hơn ai

 

Hồ Nguyễn 

 

Ngày Về
  

(Họa Bài Thu Cảm)


Nhớ ngày đi rừng thu trở đỏ
Lá thu bay theo gió về đâu
Trăng thu nước chảy qua cầu
Tình thu xin gửi con tàu tân hôn
Bổng một sớm nhạc dồn trống dập
Con tàu xưa quay cập lại bờ
Bỏ đi ngóng đợi vẩn vơ
Từ nay doàn tụ hết chờ mong ai


Khôi Nguyên

 

 

 

No comments: